Category: Prawo

Przeterminowana żywność i jej reklamacja

Zepsutą żywność powinniśmy reklamować jak najszybciej, ponieważ termin na złożenie reklamacji w przypadku produktów żywnościowych jest stosunkowo krótki. Konsument ma

Czym są podatki?

Czym są podatki?

O podatkach wiele się mówi, nikt ich nie lubi, wielu uchyla się od płacenia, jednak czym tak naprawdę znienawidzone przez podatników podatki są? Mówiąc w skrócie – podatki są obowiązkowymi

Prawodawca formalny a faktyczny

Prawodawca formalny a faktyczny

Proces ustawodawczy jest dość skomplikowany, bierze w nim udział rzesza ludzi, najczęściej są to politycy oraz prawnicy, którzy na co dzień opracowują teksty prawne, zwani legislatorami. W praktyce przyjęło się, że prawodawcami

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

      Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu kończy się uchwaleniem ustawy przez posłów zazwyczaj zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby