Próba wysiłkowa

Próba wysiłkowa jest koniecznym badaniem, które przeprowadza się w celu wstępnej oceny kardiologicznej. Jednak może być wykonywana tylko i wyłącznie u osób, które są wstanie wykonać wzmożony wysiłek fizyczny. Osoby, u których w ramach diagnostyki wykryto chorobę wieńcową, a obecnie doszło do nasilenia objawów, czy też nawrotu bólu, również niezbędne okazuje się wykonanie testu wysiłkowego. Jak widać próba wysiłkowa ma na celu weryfikacje nasilania się objawów, czy też pojawiania się odchyłów od norm, u osób zdrowych oraz tych z prawidłowo prowadzonym leczeniem.

Niemniej jednak w każdym przypadku niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się do badania. Przede wszystkim konieczne jest zwrócenie uwagi na przyjmowane leki, które mogą zaburzać wynik EKG. Dlatego też warto podać informacje o przyjmowanych medykamentach, a lekarz zadecyduje, czy niezbędne jest ich odstawienie. Jest to element ważnego wywiadu, bez którego nie powinno się przystępować do żadnych badań.

Poza tym niezbędne jest wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego oraz wykonanie EKG spoczynkowego. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że przystępując do próby wysiłkowej na trzy godziny przed badaniem nie można spożywać posiłków, oraz palić papierosów. Co jest raczej oczywiste, szczególnie w przypadku problemów sercowych, nie wolno spożywać alkoholu. Samo badanie opiera się na dwóch podstawowych wynikach dodatnim oraz ujemnym.

W pierwszym przypadku można przypuszczać, że mamy do czynienia z chorobą niedokrwienną. Natomiast ujemny wynik daje nadzieje, że wystąpienie choroby jest mało prawdopodobne.

kardiolog poznań www.dhsummerfestival.pl