Co to jest COP?

Pojęcie COP bezpośrednio związane jest z działaniem pomp ciepła. Dzięki temu można określić efektywność danej pompy. Chcąc poznać wartość tego wskaźnika należy podzielić moc grzewczą na moc, która pozyskana jest z energii elektrycznej.

Należy bowiem wspomnieć, że działanie pompy ciepła wymaga dostarczenia tej formy energii. Współczynnik ten zależy od kilku czynników. Jednym z najważniejszych parametrów, które wpływają na COP jest różnica temperatura.

Dotyczy to temperatury dolnego źródła, czyli wody, powietrza i ziemi oraz temperatury górnego źródła. Górnym źródłem może być kaloryfer czy ogrzewanie podłogowe. Z tego powodu bezpośrednio na efektywność pompy ciepła wpływa strefa klimatyczna oraz pora roku.

Można zatem przypuszczać, że COP będzie osiągało różne wartości. Jeżeli różnica temperatur jest niewielka wówczas wysokość COP ulega zwiększeniu. W większości przypadków pompy ciepła posiadają wysoki wskaźnik COP.

Jest to najlepszym argumentem na to, że ten rodzaj inwestycji jest bardzo opłacalny.

nawietrzak na smay.pl