Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

      Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu kończy się uchwaleniem ustawy przez posłów zazwyczaj zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów (chyba, że w przypadku konkretnego typu ustawy prawodawca stanowi inaczej). Zanim jednak „ustawa zostanie przegłosowana” posłowie głosują nad wniesionymi poprawkami do projektu i wnioskami.

Warto podkreślić, że na tak daleko posuniętym etapie procesu ustawodawczego może zostać przedłożony także wniosek o odrzucenie projektu w całości. Wraz z końcem stadium procesu legislacyjnego jakim jest trzecie czytanie mówi się już nie o projekcie ustawy, a o ustawie, która jeszcze nie obowiązuje.

Ustawa w takim kształcie trafia do Senatu. Marszałek Senatu zarząda które komisje senackie będą pracowały nad ustawą.

Następnie na posiedzeniu senatorowie debatują nad przyjęciem ustawy. Jeśli senatorowie przyjmą ustawę bez poprawek, wówczas ustawę przesyła się Prezydentowi, jeśli zaś senatorowie chcą uchwalenia poprawek to wtedy ustawa ponownie trafia do Sejmu.

pomoc prawna dla polaków w niemczech notariusz poznań stare miasto ekuferek.pl