Czym są podatki?

O podatkach wiele się mówi, nikt ich nie lubi, wielu uchyla się od płacenia, jednak czym tak naprawdę znienawidzone przez podatników podatki są? Mówiąc w skrócie – podatki są obowiązkowymi świadczeniami pieniężnymi, które są wpłacane na rzecz budżetu państwa lub samorządu terytorialnego. Warto zacząć od tego, że wpłacane przez podatników podatki są przekazywane na realizację zadań publicznych.

Wpływy z podatków zasilają budżet państwa, gminny, wojewódzki lub powiatowy. Dzięki zgromadzonym pieniądzom jednostki terytorialne mogą rozwijać oświatę, infrastrukturę lub służbę zdrowia.

Podatki, według polskiego systemu prawnego, muszą spełniać cztery podstawowe kryteria – muszą być powszechne, nieodpłatne, bezzwrotne oraz przymusowe. Podatki możemy podzielić na kilka grup, w zależności od przyjętych kryteriów.

Jednym z podstawowych podziałów jest podział na podatki pośrednie i bezpośrednie. Wyróżnia się także podatki dochodowe (PIT oraz CIT), podatki od towarów i usług, podatki od nieruchomości (leśny oraz rolny) czy podatek od gier.

Kancelaria Komornicza Poznań Kancelaria radcy prawnego Warszawa