Ustawa konsumencka a gwarancja

Nie powinniśmy utożsamiać prawa do reklamacji towaru z jego gwarancją. Podstawowym prawem zawartym w ustawie konsumenckiej jest właśnie prawo do reklamacji produktu. Natomiast gwarancja stanowi jedynie dodatkowe uprawnienie.

Konsument może wybrać czy chce w swoich roszczeniach opierać się na ustawie, czy na gwarancji. Wybierając podstawę w formie gwarancji, rezygnujemy z roszczeń zawartych w ustawie. Przepisy ustawy konsumenckiej są trwałe, dlatego nie mogą być zmieniane przez obie strony umowy.

Konsument nie musi obawiać się, że sprzedawca ograniczy jego prawa. Na podstawie ustawy klient może domagać się bezpłatnej wymiany lub naprawy towaru. Określony jest również termin, w którym sprzedawca musi udzielić odpowiedzi.

Inaczej jest w przypadku gwarancji. Tutaj można pozwolić sobie na modyfikacje przepisów. Sprzedawca jest zazwyczaj pośrednikiem, a gwarantem i adresatem jest producent.

Gwarancja może ograniczać uprawnienia tylko do bezpłatnej naprawy produktu. Termin udzielenia odpowiedzi nie musi być jasno określony.

komornik poznań bhp gliwice www.blogpartyzancki.pl