Category: Prawo

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Definicja pojęcia „ustawa” jest dość jednoznaczna, jest to akt normatywny, który jest uchwalany przez parlament (przy czym warto podkreślić, że żaden inny organ nie ma kompetencji uchwalania

Ustawa konsumencka a gwarancja

Nie powinniśmy utożsamiać prawa do reklamacji towaru z jego gwarancją. Podstawowym prawem zawartym w ustawie konsumenckiej jest właśnie prawo do reklamacji produktu. Natomiast gwarancja

Jakie ulgi można uzyskać w podatki PIT

Jakie ulgi można uzyskać w podatki PIT

Podatek PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, może być przez państwo wykorzystywany nie tylko do celów fiskalnych. W tym celu wprowadzane są różnego typu ulgi