wowdevshop.com Blog

Jak odróżnić zaburzenia od choroby psychicznej?

Problemy psychiczne stanowią w naszej świadomości bardzo wstydliwe kwestie. Są często piętnowane przez otoczenie, a to właśnie sprawia, że chorzy, w obawie przed oceną otoczenia, niechętnie podejmują leczenie.

Ustawa konsumencka a gwarancja

Nie powinniśmy utożsamiać prawa do reklamacji towaru z jego gwarancją. Podstawowym prawem zawartym w ustawie konsumenckiej jest właśnie prawo do reklamacji produktu. Natomiast gwarancja

Świat oczami schizofrenika

Schizofrenia to choroba psychiczna, która kojarzona jest przede wszystkim z urojeniami i omamami. Nic dziwnego, bo właśnie te dolegliwości najczęściej utrudniają życie schizofreników. Życie

Etykiety spożywcze – prawo konsumenta do informacji

Informacje dotyczące produktów żywnościowych muszą być przekazywane konsumentowi w określony sposób. Szczególnie istotne są etykiety produktów, które powinny jasno informować o składnikach czy