wowdevshop.com Blog

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

      Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu kończy się uchwaleniem ustawy przez posłów zazwyczaj zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

Wynalazcy z których się śmiano

Wynalazcy z których się śmiano

Można wymienić wiele przypadków, w których twórcy rewolucyjnych rozwiązań, wielcy wynalazcy, byli wyszydzani przez otoczenie. Ich koncepcje na tyle wyprzedzały swoje czasy, że ludzie

Broń palna

Broń palna

Charakter wojen zmieniał się wraz z postępem cywilizacyjnym. Dawniej, najważniejsze były wielkość armii oraz jej wyszkolenie. Z czasem kluczowe stało się jednak uzbrojenie. Widać

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Definicja pojęcia „ustawa” jest dość jednoznaczna, jest to akt normatywny, który jest uchwalany przez parlament (przy czym warto podkreślić, że żaden inny organ nie ma kompetencji uchwalania