wowdevshop.com Blog

Wynalazcy z których się śmiano

Wynalazcy z których się śmiano

Można wymienić wiele przypadków, w których twórcy rewolucyjnych rozwiązań, wielcy wynalazcy, byli wyszydzani przez otoczenie. Ich koncepcje na tyle wyprzedzały swoje czasy, że ludzie

Broń palna

Broń palna

Charakter wojen zmieniał się wraz z postępem cywilizacyjnym. Dawniej, najważniejsze były wielkość armii oraz jej wyszkolenie. Z czasem kluczowe stało się jednak uzbrojenie. Widać

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Definicja pojęcia „ustawa” jest dość jednoznaczna, jest to akt normatywny, który jest uchwalany przez parlament (przy czym warto podkreślić, że żaden inny organ nie ma kompetencji uchwalania

Jak odróżnić zaburzenia od choroby psychicznej?

Problemy psychiczne stanowią w naszej świadomości bardzo wstydliwe kwestie. Są często piętnowane przez otoczenie, a to właśnie sprawia, że chorzy, w obawie przed oceną otoczenia, niechętnie podejmują leczenie.