wowdevshop.com Blog

Broń palna

Broń palna

Charakter wojen zmieniał się wraz z postępem cywilizacyjnym. Dawniej, najważniejsze były wielkość armii oraz jej wyszkolenie. Z czasem kluczowe stało się jednak uzbrojenie. Widać

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Znaczenie ustawy w systemie prawnym

Definicja pojęcia „ustawa” jest dość jednoznaczna, jest to akt normatywny, który jest uchwalany przez parlament (przy czym warto podkreślić, że żaden inny organ nie ma kompetencji uchwalania

Jak odróżnić zaburzenia od choroby psychicznej?

Problemy psychiczne stanowią w naszej świadomości bardzo wstydliwe kwestie. Są często piętnowane przez otoczenie, a to właśnie sprawia, że chorzy, w obawie przed oceną otoczenia, niechętnie podejmują leczenie.

Ustawa konsumencka a gwarancja

Nie powinniśmy utożsamiać prawa do reklamacji towaru z jego gwarancją. Podstawowym prawem zawartym w ustawie konsumenckiej jest właśnie prawo do reklamacji produktu. Natomiast gwarancja