wowdevshop.com Blog

Prawodawca formalny a faktyczny

Prawodawca formalny a faktyczny

Proces ustawodawczy jest dość skomplikowany, bierze w nim udział rzesza ludzi, najczęściej są to politycy oraz prawnicy, którzy na co dzień opracowują teksty prawne, zwani legislatorami. W praktyce przyjęło się, że prawodawcami

Czy chory wie, że jest chory?

Repertuar rytuałów, jakie stosują w swoim życiu osoby chore na nerwicę natręctw, jest nieskończenie szeroki i tak samo nieograniczony, jak ludzka wyobraźnia. To samo stwierdzenie dotyczy również gamy bezpodstawnych

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

      Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu kończy się uchwaleniem ustawy przez posłów zazwyczaj zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby