wowdevshop.com Blog

Czy chory wie, że jest chory?

Repertuar rytuałów, jakie stosują w swoim życiu osoby chore na nerwicę natręctw, jest nieskończenie szeroki i tak samo nieograniczony, jak ludzka wyobraźnia. To samo stwierdzenie dotyczy również gamy bezpodstawnych

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

Uchwalenie ustawy uwieńczeniem trzeciego czytania

      Trzecie czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu kończy się uchwaleniem ustawy przez posłów zazwyczaj zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby

Wynalazcy z których się śmiano

Wynalazcy z których się śmiano

Można wymienić wiele przypadków, w których twórcy rewolucyjnych rozwiązań, wielcy wynalazcy, byli wyszydzani przez otoczenie. Ich koncepcje na tyle wyprzedzały swoje czasy, że ludzie