wowdevshop.com Blog

Przeterminowana żywność i jej reklamacja

Zepsutą żywność powinniśmy reklamować jak najszybciej, ponieważ termin na złożenie reklamacji w przypadku produktów żywnościowych jest stosunkowo krótki. Konsument ma

Test wysiłkowy

Test wysiłkowy to potoczna nazwa elektrokardiograficznej próby wysiłkowej. Test wysiłkowy jest badaniem medycznym serca, które opiera się na obserwacji i analizie zapisu