Najpopularniejsze choroby czyniowo-sercowe

Choroby serca należą współcześnie do jednych z najpopularniejszych chorób. Przez wielu specjalistów uznawane są za choroby cywilizacyjne, a więc takie, na które znaczny wpływ ma sposób naszego życia. Powszechnie wiadomo, że coraz częściej, coraz większa liczba osób także w młodym wieku, boryka się z problemami sercowymi.

Choroby serca – z czym mają związek?

Choroby serca mają bardzo duży związek z wiekiem. Problemy z sercem pojawiają się najczęściej w wieku 65 lat w przypadku kobiet oraz w wieku 55 lat w przypadku mężczyzn. Warto jednak podkreślić, że wiek nie jest w tym przypadku jedynym wyznacznikiem. Zdecydowanie większe ryzyko zachorowania na choroby sercowo-naczyniowe występuje w przypadku osób, które prowadzą niewłaściwy tryb życia (be względu na wiek).

Niewłaściwy, czyli jaki? Na wystąpienie chorób naczyniowo-sercowych bardzo duży wpływ ma podwyższony poziom złego cholesterolu, który utrzymuje się w organizmie od dłuższego czasu. Powszechnie wiadomo także, że duże ryzyko wystąpienia chorób serca powoduje m.in. palenie tytoniu. Warto także podkreślić, że nasze serce nie lubi, kiedy krew jest pompowana do niego ze zbyt dużą siłą. Dlatego też ogromny wpływ m.in.

na wystąpienie zawałów serca ma podwyższone i nieleczone nadciśnienie tętnicze.

Najpopularniejsze choroby serca

  • Jednym z najpopularniejszych czynników wpływającym na występowanie chorób naczyniowo-sercowych jest nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie jest niezwykle popularne wśród naszego społeczeństwa. Zmaga się z nim przeszło połowa populacji. Nadciśnienie tętnicze może wystąpić samoistnie wraz z wiekiem, ze względu na zmiany, które pojawiają się naczyniach krwionośnych. Bardzo często jednak sami w zdecydowanym stopniu przyspieszamy proces powstawania zmian w naczyniach, prowadząc niewłaściwy tryb życia. Współcześnie coraz częściej można zauważyć występowanie nadciśnienia tętniczego wśród osób coraz młodszych i wciąż aktywnych zawodowo.

    Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko stres, ale również wszelkiego rodzaju używki oraz oczywiście otyłość.

  • Kolejną bardzo popularną chorobą naczyniowo-sercową jest choroba wieńcowa. Najczęściej pojawia się u osób w starszym wieku. Nie jest jednak wykluczone, pojawienie się jej u osób młodych i wieku średnim. Choroba wieńcowa prowadzi do upośledzenia czynności serca. Mięsień sercowy osób zmagających się z chorobą wieńcową nie jest dostatecznie odżywiany oraz dotleniany. Najczęstszą przyczyną choroby wieńcowej jest miażdżyca.

    To choroba, w której materiał tłuszczowy jest odkładany w naczyniach wieńcowych otaczających mięsień sercowy. Miażdżyca i choroba wieńcowa bardzo często mogą prowadzić do wystąpienia zawału serca.

  • Inną popularną chorobą serca jest jego niewydolność. Ryzyko wystąpienia tej choroby w znacznym stopniu wzrasta wraz z e wzrostem wieku. Główną przyczyną niewydolności serca jest upośledzenie jego pracy polegające na niewystarczającym przepływie krwi względem zapotrzebowania organizmu. Niewydolność serca może wystąpić na skutek choroby niedokrwiennej serca (która osłabia serce poprzez niedotlenienie) lub w wyniku nadciśnienia tętniczego (przez które serce musi pracować ponad własną normę).
  • Do innych dość popularnych chorób serca należy zaliczyć astmę sercową, dławicę sercową, dusznicę bolesną, nowotwór serca, czy kardiomiopatię.

.

tester oprogramowania www.johnakufuorfoundation.org kardiolog poznań