Kupno używanego samochodu. Jakie prawa przysługują konsumentowi?

Zakup używanego samochodu wiąże się z szeregiem uprawnień, które chronią interesy konsumenta. Nabywca używanego auta może dochodzić swoich roszczeń, jeśli zauważy, że produkt okazał się wadliwy.

Istotny jest charakter wykrytych wad. Konsument powinien zawiadomić sprzedawcę o wykrytej przez siebie wadzie w ciągu miesiąca.

Jeżeli nie dokona tego w określonym terminie, traci przysługujące mu prawa z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru. Jeżeli zakup został dokonany przez firmę w komisie samochodowym, kupujący ma obowiązek niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o ewentualnej wadzie.

Jeżeli klient nie zbadał towaru w wyznaczonym terminie traci uprawnienia z tytułu rękojmi. Jeżeli kupujący wiedział o danej wadzie w momencie zawierania umowy, sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności.

Dlatego należy dokładnie czytać umowę, którą zamierzamy zawrzeć. Jeśli okaże się, że zakupiony samochód jest wadliwy, konsument może odstąpić od zawartej umowy lub zażądać obniżenia ceny auta.

https://www.e-bielizna.pl/podkoszulki-damskie/na-waskich-ramiaczkach/