Broń palna

Charakter wojen zmieniał się wraz z postępem cywilizacyjnym. Dawniej, najważniejsze były wielkość armii oraz jej wyszkolenie. Z czasem kluczowe stało się jednak uzbrojenie. Widać to było chociażby podczas konfrontacji europejskich kolonizatorów, którzy posiadali już wtedy broń palną, z plemionami afrykańskimi czy też amerykańskimi Indianami.

Wynalezienie broni palnej przez Europejczyków dało im znaczne przewagi w wojnach toczonych z mniej rozwiniętymi technologicznie grupami. Najlepszym przykładem jest tutaj karabin maszynowy. „Biali” wyposażeni w takie karabiny niejednokrotnie potrafili dosłownie masakrować plemiona, które dysponowały tylko łukami, dzidami i innymi tego typu akcesoriami wojennymi. Oddział złożony z kilku osób bez najmniejszych problemów potrafił zabić nawet kilkuset wrogów.

Oczywiście, w takiej walce spore znaczenie miał również czynnik psychologiczny oraz brak świadomości mieszkańców trzeciego świata, którzy zwyczajnie nie wiedzieli, z jaką bronią mają do czynienia.

belownice i prasy do odpadów bity do wkrętarek 1/4